Privacybeleid

Privacybeleid van POWERWALKOUT, onderdeel van The Happany, eigenaar van powerwalkout.nl

POWERWALKOUT verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Het waarborgen van de privacy van bezoekers en gebruikers van onze website is een belangrijke taak voor ons. Ons Privacybeleid beschrijft welke gegevens we waarvoor verzamelen en hoe we dit doen.

We gaan ervan uit dat de bezoekers en gebruikers van onze website en diensten het Privacybeleid zorgvuldig doorlezen.

Redenen voor gegevensverwerking

Het verwerken van jouw persoonsgegevens (d.w.z. alle informatie aan de hand waarvan je identiteit mogelijk kan worden vastgesteld met behulp van redelijke middelen) is nodig voor het nakomen van onze verplichtingen die wij naar jou toe zijn aangegaan en voor het leveren van onze diensten aan jou, om onze rechtmatige belangen te beschermen en om de voor ons geldende financiële en wettelijke verplichtingen na te leven.

Toestemming

Wanneer je gebruikmaakt van onze website geef je toestemming voor het verzamelen, opslaan, gebruik, openbaarmaking en ander gebruik van jouw persoonsgegevens zoals staat beschreven in dit Privacybeleid.

Gegevensverzameling

 • Niet-persoonsgegevens; samengevoegde gegevens over jouw gebruik en technische gegevens die door je apparaat worden doorgegeven, inclusief bepaalde software- en hardware gegevens (o.a. over de browser en het besturingssysteem dat je apparaat gebruikt, taalvoorkeur en tijdstip) om de functionaliteit van onze website te verbeteren. We kunnen ook informatie verzamelen over jouw activiteiten op de website (o.a. over de pagina's die je hebt bekeken, surf- en klikgedrag en acties). Deze informatie wordt niet aan derden verstrekt. We gebruiken deze gegevens om de website te optimaliseren.
 • Persoonsgegevens; individueel identificeerbare informatie aan de hand waarvan een persoon kan worden achterhaald, al dan niet door een redelijke inspanning. Het gaat hierbij om:
  • apparaat informatie: wij verzamelen persoonsgegevens van jouw apparaat, bijv. locatie gegevens, IP-adressen, unieke identifiers (bijv. MAC-adres, gebruikersnaam en UUID) en andere informatie die te maken heeft met jouw activiteiten op of via de website.
  • aanmeldformulier informatie: wanneer je je bij deze website aanmeldt voor een proefles, cursus of nieuwsbrief vragen wij je om bepaalde gegevens te verstrekken: o.a. naam, emailadres, telefoonnummer, en andere relevante informatie. We delen deze informatie met de betreffende POWERWALKOUT trainer.
  • contactformulier informatie: wanneer je een contactformulier verstuurt via deze website vragen wij je om bepaalde gegevens te verstrekken: naam, emailadres, telefoonnummer en andere relevante informatie.

POWERWALKOUT gebruikt deze informatie o.a. om:

  • met je te communiceren;
  • onze dienst waarvoor je je aangemeld hebt aan te kunnen bieden;
  • je op de hoogte te houden van onze nieuwste updates en services;
  • onze websites en social media pagina's te promoten;
  • onze diensten en producten te verkopen;
  • statistieken te krijgen en analyses te kunnen doen.

We verstrekken geen informatie aan derden zonder aanvullende toestemming van jou. Jouw persoonsgegevens kunnen wel ingezet worden voor de promotie, uitvoering of levering van overige bedrijfsonderdelen en -activiteiten van The Happany.

Cookies, of vergelijkbare technieken

POWERWALKOUT gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. POWERWALKOUT gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website informeren we je over deze cookies en vragen we je toestemming voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Analytics

 • Google: op deze website is een koppeling met Google Analytics actief om inzicht te verkrijgen en behouden over het bezoek en gebruik van onze website. Hiervoor delen we bepaalde informatie (o.a. IP adres, zoektermen, klikgedrag, datum- en tijd van je bezoek) met Google die dit opslaat op servers zowel binnen als buiten Europa. Google kan deze informatie aan derden verschaffen wanneer ze hier wettelijk toe worden verplicht, of wanneer derden deze informatie namens Google verwerken. Raadpleeg het privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie.
 • Facebook & Instagram: op deze website zijn knoppen beschikbaar voor de promotie van onze social media accounts en het tonen van de meest recente activiteiten aldaar. Deze knoppen worden gerealiseerd d.m.v. code van Facebook en Instagram zelf, die o.a. ook een cookie plaatst (zie onderstaand). Omdat het privacy beleid van Facebook en Instagram zeer regelmatig wijzigt adviseren we om deze op hun eigen website te raadplegen om na te gaan wat zij met de gegevens doen die ze via deze cookie verzamelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door POWERWALKOUT en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@powerwalkout.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone - de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Bewaartermijn

Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een email stuurt, dan bewaren wij de gegevens die je ons stuurt zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je email nodig is voor de volledige beantwoording en (wettelijke) afhandeling daarvan.

Bij het bepalen van de bewaartermijnen wordt er rekening gehouden met het type informatie dat wordt verzameld en met het doel waarvoor die informatie wordt verzameld. Hierbij houden we oog op de vereisten die van toepassing zijn op de situatie en de noodzaak om verouderde, ongebruikte informatie zo snel mogelijk te vernietigen.

POWERWALKOUT houdt dossiers bij met persoonsgegevens van klanten, berichten en andere zaken zoals dit door wetten en regels wordt vereist.

Aanpassingen

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid aan te passen. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan op deze website ga je hiermee akkoord.  Meer info